Visa Du học New Zealand

 • Thời gian lưu trú
 • Phí xét visa
 • Thời gian xử lý hồ sơ
 • Tài liệu và giấy tờ cần chuẩn bị
 • Tiến trình nộp hồ sơ

Pathway Student Visa

Thị thực này cho phép bạn học tối đa 3 khóa học, lần lượt từng khóa học, trên một thị thực du học. Bạn phải có giấy mời nhập học của Visa Sinh viên Pathway và số tiền để trả học phí.

Thời gian lưu trú: Lên đến 5 năm

Phí xét visa: Từ 375 đô la New Zealand
Thời gian xử lý: 80% hồ sơ được xử lý trong vòng 10 tuần

Với thị thực này bạn có thể

 • Học toàn thời gian tại khóa học ghi trên thị thực của bạn – bao gồm các trường phổ thông, đại học (học sau trung học) và học tiếng Anh. Điều kiện thị thực sinh viên yêu cầu bạn phải đến học tại địa điểm học được xác nhận trên thị thực của bạn.
 • Làm việc bán thời gian lên tới 20 giờ một tuần trong khi học hoặc toàn thời gian trong các kỳ nghỉ, tùy thuộc vào điều kiện thị thực của bạn.
 • Bạn không thể bao gồm vợ/chồng hoặc con cái phụ thuộc của mình trong đơn xin thị thực du học, nhưng họ có thể nộp đơn xin thị thực của chính họ dựa trên mối quan hệ của họ với bạn.
 • Thị thực Sinh viên Pathway đủ dài để hoàn thành kế hoạch cấp bằng của bạn.
 • Bạn sẽ cần phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết cho bất kỳ khóa học thứ hai và thứ ba nào trong lộ trình học tập của mình để ở lại New Zealand theo Visa Sinh viên Pathway.

Tài liệu và giấy tờ cần chuẩn bị

Danh tính
Bạn phải cung cấp bằng chứng về danh tính của bạn:

 • 1 ảnh được chấp nhận nếu bạn đăng ký trực tuyến hoặc 2 ảnh nếu bạn sử dụng mẫu đơn đăng ký bằng giấy.
 • Hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận nhận dạng của bạn.

Nếu bạn nộp đơn trực tuyến, bạn phải tải lên một bản sao hộ chiếu của bạn khi bạn nộp đơn. LSQ sẽ cho bạn biết nếu bạn cần gửi hộ chiếu sau khi bạn nộp đơn.

Nếu bạn nộp đơn bằng giấy, hãy cung cấp hộ chiếu gốc hoặc bản sao có chứng thực. LSQ thường có thể xử lý đơn đăng ký của bạn nhanh hơn nếu bạn cung cấp hộ chiếu gốc của mình.

Sức khỏe
Bạn phải có sức khỏe tốt

LSQ có thể yêu cầu bạn chụp X-quang ngực, khám sức khỏe hoặc cả hai để làm bằng chứng về sức khỏe tốt của bạn.

Nếu bạn ở ít hơn:

 • 6 tháng thông thường bạn không cần chụp X-quang ngực.
 • 12 tháng thông thường bạn không cần giấy chứng nhận y tế.

Khi xử lý đơn đăng ký của bạn, LSQ sẽ cho bạn biết liệu bạn có cần bạn chụp X-quang ngực hoặc khám sức khỏe hay không.

Vui lòng chỉ cung cấp giấy chứng nhận y tế nếu được yêu cầu

LỜI KHUYÊN
Sinh viên đóng học phí đầy đủ thường không cần cung cấp giấy chứng nhận y tế.

Bạn sẽ cần chụp X-quang ngực nếu bạn đến từ hoặc đã dành thời gian ở một quốc gia nơi bệnh lao (TB) phổ biến.

Tính cách
Bạn phải có nhân cách tốt

Bạn có thể cần phải cung cấp giấy chứng nhận của cảnh sát (lý lịch tư pháp) để làm bằng chứng về tư cách tốt của bạn.

Nếu bạn từ 17 tuổi trở lên và sẽ ở New Zealand hơn 24 tháng (bao gồm cả thời gian bạn đã ở New Zealand), bạn phải cung cấp giấy chứng nhận của cảnh sát từ:

(các) quốc tịch của bạn
bất kỳ quốc gia nào bạn đã ở hơn 5 năm kể từ khi bước sang tuổi 17.
Bạn không cần phải cung cấp giấy chứng nhận của cảnh sát nếu:

 • Bạn đã cung cấp cho LSQ đơn xin thị thực trước đó và chúng đã được cấp trong 36 tháng trước đó, hoặc
 • Bạn dưới 20 tuổi và đã có thị thực du học (hoặc thị thực du học liên tiếp) vào và kể từ ngày bạn đủ 17 tuổi và đang xin thị thực du học tiếp theo.

Ý định thực sự
Bạn phải thực sự có ý định đáp ứng các điều kiện của thị thực của bạn

Khi LSQ quyết định xem ý định của bạn có chân thật hay không, họ sẽ xem xét tất cả thông tin:

 • Bạn cung cấp để hỗ trợ sự nộp đơn của bạn
 • LSQ có thông tin về hoàn cảnh cá nhân của bạn và bạn đã cung cấp trong bất kỳ đơn đăng ký nào trước đó.

Con đường học tập
Bạn phải được cung cấp một lộ trình học tập hợp lệ từ (các) nhà cung cấp dịch vụ giáo dục Pathway

Bạn phải cung cấp thư hỗ trợ từ nhà cung cấp dịch vụ giáo dục Pathway của bạn hoặc thư chung nếu lộ trình học tập của bạn với nhiều nhà cung cấp, trong đó:

 • Đặt ra các khóa học sẽ tạo nên con đường học tập của bạn
 • Đặt ra ngày bắt đầu và kết thúc cho mỗi khóa học

Nơi học

Bạn phải có lời mời nhập học từ một nhà cung cấp giáo dục được phê duyệt

Đề nghị cấp Visa Sinh viên Pathway của bạn phải bao gồm:

 • Tên khóa học của bạn và khóa học kéo dài bao lâu
 • Liệu việc học của bạn sẽ là toàn thời gian, bán thời gian hay học từ xa hoặc sinh viên tương ứng
 • Nếu khóa học của bạn kéo dài hơn 1 năm học, ngày của tất cả các ngày nghỉ theo lịch trình của khóa học
 • Nếu bạn dưới 18 tuổi, hãy xác nhận rằng chỗ ở của bạn tuân thủ ‘Quy tắc chăm sóc mục vụ dành cho sinh viên quốc tế’.

Các đề nghị về địa điểm cũng phải bao gồm bản tuyên bố có chữ ký của nhà cung cấp dịch vụ giáo dục đã được phê duyệt của bạn rằng họ đã đánh giá và hài lòng rằng:

 • Chương trình được cung cấp phù hợp với mong đợi của bạn
 • Bạn có khả năng tiếng Anh và năng lực học tập để thành công.

LỜI KHUYÊN
Nếu lộ trình học tập của bạn được thực hiện với nhiều nhà cung cấp dịch vụ giáo dục Pathway, bạn sẽ cần đưa ra lời đề nghị tuyển sinh riêng cho từng nhà cung cấp dịch vụ giáo dục.

Bạn có thể cung cấp thông tin về các ngày nghỉ theo lịch trình của mình trong một tài liệu riêng.

Học phí
Trừ khi bạn được miễn, bạn phải có đủ tiền để trả học phí.

Bạn phải cung cấp bằng chứng rằng:

 • Bạn đã trả học phí cho khóa học đầu tiên hoặc năm học đầu tiên của bạn (tùy theo thời gian nào ngắn hơn)
 • Bạn có thể trả tiền cho phần còn lại của con đường học tập của mình.

Bằng chứng có thể bao gồm bất kỳ một trong những điều sau đây:

 • Bằng chứng về khoản tiết kiệm bạn có thể sử dụng để trả học phí
 • Một lá thư từ nhà cung cấp chương trình giáo dục Pathway của bạn cho biết các khoản phí đã được thanh toán hoặc bạn không phải trả phí
  bằng chứng cho thấy khoản vay của chính phủ nước sở tại của bạn đã được nộp đơn và xác nhận từ nhà cung cấp dịch vụ giáo dục mà họ mong muốn nhận được phí
  xác nhận từ nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của bạn rằng học phí của bạn sẽ được New Zealand Aid thanh toán
 • Bằng chứng bạn đã đăng ký khoản vay của chính phủ nước sở tại và xác nhận rằng bạn đang đăng ký vào một chương trình cấp bằng cử nhân trở lên tại Cơ sở đào tạo tư nhân (PTE)
 • Bằng chứng cho thấy bạn được miễn đóng học phí.

LỜI KHUYÊN
Nếu bạn nộp đơn xin thị thực bên ngoài New Zealand, bạn không cần phải chứng minh cho LSQ biết bạn đã thanh toán học phí cho đến khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận về nguyên tắc.

Ví dụ: bằng chứng về cách bạn sẽ chi trả cho những năm học tiếp theo có thể bao gồm tiền tiết kiệm hoặc thu nhập gia đình mà bạn có thể tiếp cận khi ở New Zealand.

Ngân sách
Bạn phải có đủ tiền để sống khi ở New Zealand

Bằng chứng có thể bao gồm:

 • Bằng chứng cho thấy bạn có 20.000 USD mỗi năm để học đại học, học tiếng Anh hoặc học không bắt buộc hoặc 1.667 USD mỗi tháng nếu thời gian học của bạn ngắn hơn 1 năm.
 • Nếu bạn đăng ký vào chương trình giáo dục bắt buộc (lớp 1-13 tại một trường học), bạn sẽ cần 17.000 đô la New Zealand hoặc 1.417 đô la New Zealand mỗi tháng.
 • Bằng chứng rằng bạn sẽ có đủ tiền để sống trong thời gian còn lại trên con đường học tập của mình
 • Tài liệu cho thấy chi phí sinh hoạt của bạn đã được thanh toán
 • Biểu mẫu ‘Tài trợ cho nhập cảnh tạm thời’ Sponsorship for Temporary Entry’ được hoàn thành bởi nhà tài trợ.
 • Mẫu ‘Cam kết tài chính dành cho sinh viên’ Financial Undertaking for a Student’ được hoàn thành bởi người bảo lãnh.

LỜI KHUYÊN
Tùy thuộc vào thành phố bạn sống khi ở New Zealand, bạn có thể cần hơn 17.000 đô la New Zealand mỗi năm (1.417 đô la New Zealand mỗi tháng) để sinh sống trong thời gian học tập.

Chuyến du lịch
Bạn phải có vé để rời New Zealand hoặc có đủ tiền để mua một vé hoặc được tài trợ chi phí cho chuyến đi tiếp theo của bạn.

Bằng chứng có thể bao gồm:

 • Vé du lịch của bạn
 • Bằng chứng bạn có đủ tiền để mua vé rời New Zealand, ngoài số tiền để bảo trì
 • Biểu mẫu ‘Tài trợ cho việc nhập cảnh tạm thời’ được hoàn thành bởi một nhà tài trợ.

Bảo hiểm y tế và du lịch
Bạn phải có bảo hiểm y tế và du lịch đầy đủ trong suốt thời gian lưu trú

Bạn phải khai báo trong đơn xin thị thực rằng bạn đồng ý sắp xếp và giữ bảo hiểm.
Hợp đồng bảo hiểm của bạn phải chi trả cho bạn kể từ ngày bạn đến New Zealand cho đến ngày bạn rời đi.
Hợp đồng bảo hiểm của bạn phải bao gồm tất cả những điều sau đây:

 • Du lịch (điều này bao gồm du lịch đến và đi từ New Zealand, trong New Zealand và bên ngoài New Zealand nếu du lịch như một phần của khóa học)
 • Chăm sóc y tế ở New Zealand, bao gồm chẩn đoán, kê đơn, phẫu thuật và nhập viện
  việc vận chuyển ra khỏi New Zealand do bệnh tật hoặc thương tích nghiêm trọng, bao gồm cả chi phí đi lại mà các thành viên gia đình phải chịu khi hỗ trợ sinh viên
 • Tử vong (bao gồm chi phí đi lại của các thành viên trong gia đình đến và đi từ New Zealand, chi phí hồi hương và chi phí tang lễ).

LỜI KHUYÊN
Sinh viên Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ) không cần phải có bảo hiểm.

Bạn có thể sắp xếp bảo hiểm thông qua nhà cung cấp giáo dục của bạn. Nếu bạn đang tự sắp xếp bảo hiểm cho mình, nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của bạn có thể cung cấp cho bạn thêm thông tin về những gì chính sách của bạn phải chi trả.

Giấy phép làm việc
Nếu bạn ở độ tuổi 16 hoặc 17, hoặc đang học lớp 12 hoặc 13 trung học, bạn phải có giấy phép làm việc.

LỜI KHUYÊN
Nếu bạn từ 18 tuổi trở lên, bạn không cần sự cho phép làm việc trong kỳ nghỉ hè. Chúng tôi sẽ không cấp quyền làm việc cho trẻ em dưới 16 tuổi có Visa Sinh viên.

Quyền làm việc trong kỳ nghỉ toàn thời gian
Bạn phải cung cấp thông tin về kỳ nghỉ và khóa học của bạn

Nếu bạn được phép làm việc toàn thời gian trong những ngày nghỉ lễ, hãy chứng minh:

 • Về các ngày nghỉ lễ do nhà cung cấp dịch vụ giáo dục được phê duyệt của bạn lên lịch, như được nêu trong tài liệu đề nghị nhập học của bạn rằng giá trị khóa học của bạn là 120 tín chỉ – thông tin này có thể có trên biên nhận hoặc hóa đơn học phí của bạn hoặc thư từ khác do nhà cung cấp dịch vụ giáo dục được phê duyệt của bạn cung cấp.

Kinh nghiệm thực tế (tùy chọn)
Nếu bạn được yêu cầu trải nghiệm làm việc thực tế như một phần của khóa học, bạn phải cung cấp bằng chứng rằng đó là yêu cầu của khóa học

Bằng chứng có thể bao gồm một trong những điều sau đây:

 • Một lá thư từ nhà cung cấp giáo dục được phê duyệt của bạn
  Đề cương khóa học thể hiện yêu cầu kinh nghiệm làm việc thực tế.

LỜI KHUYÊN
Bất kỳ kinh nghiệm làm việc thực tế nào bạn cần để hoàn thành khóa học đều có thể được làm thêm ngoài những giờ khác mà điều kiện thị thực cho phép bạn làm việc.

Khi đã có Visa sinh viên
Bạn phải có khả năng chứng minh rằng bạn đang vượt qua khóa học và đáp ứng các yêu cầu về việc học của bạn

Nếu bạn đã có Visa Sinh viên và đang nộp đơn xin Visa Sinh viên khác, bạn phải cung cấp bằng chứng được sao chụp về thành tích, tiến bộ và sự chuyên cần của sinh viên trước đây. Điều này có thể bao gồm:

 • Bảng điểm học tập
 • Một lá thư từ nhà cung cấp giáo dục được phê duyệt của bạn
 • Bảng điểm danh.

Tiến trình nộp hồ sơ

Giai đoạn 1

Nhận được thư mời nhập học
Bạn nên đăng ký với một nhà cung cấp dịch vụ giáo dục Pathway và nhận được:

 • Một lá thư nêu chi tiết lộ trình học tập của bạn
 • Một thư mời nhập học

Nếu lộ trình học tập của bạn được thực hiện với nhiều nhà cung cấp dịch vụ giáo dục Pathway, bạn sẽ cần cung cấp một lá thư chung và lời đề nghị đăng ký học riêng cho từng nhà cung cấp.

Bạn nên nộp đơn xin Visa sinh viên ngay khi việc học của bạn được xác nhận (nhưng không sớm hơn 60 ngày trước khi khóa học của bạn bắt đầu).

Giai đoạn 2

Nộp đơn xin thị thực của bạn
trực tuyến, tải lên các tài liệu của bạn và trả phí áp dụng.

Khi nộp đơn, bạn cần nêu rõ mình đang nộp đơn xin ‘Visa Sinh viên Pathway’.

Để đảm bảo đơn đăng ký của bạn được chấp nhận để xử lý, bạn sẽ cần cung cấp tất cả thông tin LSQ yêu cầu và thanh toán phí đăng ký cũng như thuế nhập cư.

Chi phí nhập cư: 395 đô la New Zealand
Đây là khoản phí để Cơ quan Di trú New Zealand xử lý đơn đăng ký của bạn. LSQ không hoàn lại chi phí đăng ký nếu LSQ từ chối đơn đăng ký của bạn. Một khoản thuế nhập cư không hoàn lại sẽ được tính và được bao gồm trong chi phí. Bạn có thể thanh toán trực tuyến cho đơn đăng ký của mình bằng Visa, Mastercard hoặc UnionPay.

Giai đoạn 3

LSQ đưa ra quyết định về đơn đăng ký của bạn. Nếu bạn cần làm gì khác, LSQ sẽ liên hệ.

Nếu bạn đang ở New Zealand và thị thực tạm thời hiện tại của bạn hết hạn trước khi thị thực mới của bạn được cấp, thông thường LSQ sẽ cấp cho bạn thị thực tạm thời để cho phép bạn ở lại New Zealand hợp pháp.

Thị thực tạm thời

Khung thời gian: 80% đơn đăng ký hiện đã được hoàn thành trong 10 tuần

Chi tiết sẽ được hướng dẫn cụ thể khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ visa của Upskilling.