Visa du học Canada

 • Tổng quan
 • Phí xét visa
 • Tiến trình xét visa
 • Các loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết
 • Các bước nộp hồ sơ
 • Nhập cảnh vào Canada

Tổng quan

Dạng Student Direct Stream visa

Dạng visa này giúp bạn lấy Study Permit nhanh hơn thông thường. Dành cho học sinh Việt Nam đang theo học tại một cơ sở học tập được chỉ định (DLI) ở Canada, có số tiền tối thiểu được yêu cầu trong giấy chứng nhận đầu tư được đảm bảo (GIC), đáp ứng số điểm yêu cầu tối thiểu trong bài kiểm tra ngôn ngữ được phê duyệt. Cụ thể:

 • Có thư chấp nhận từ một cơ sở học tập được chỉ định sau trung học
 • Sống bên ngoài Canada khi bạn nộp đơn
 • Có bằng chứng bạn đã trả học phí cho năm học đầu tiên nếu bạn dự định học bên ngoài Quebec
 • Có Giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo (GIC) với số tiền cần thiết ($20,635 CAD) cho tỉnh hoặc vùng lãnh thổ dự định học tập của bạn.
 • Có chứng thực về việc cấp Giấy chứng nhận Chấp nhận Quebec (CAQ) của bạn từ Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Điều này chỉ áp dụng nếu bạn dự định học ở Quebec.
 • Khám sức khỏe trước khi nộp đơn (nếu bạn cần)
 • Lấy giấy chứng nhận của cảnh sát trước khi bạn nộp đơn (nếu bạn cần)
 • Có (các) bảng điểm trung học hoặc sau trung học gần đây nhất của bạn
 • Có số điểm tối thiểu cần thiết cho một trong các bài kiểm tra ngôn ngữ đủ điều kiện. Bạn phải có kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ đáp ứng số điểm yêu cầu tối thiểu (IELTS Academic 6.0 Overall, IELTS General 7.0 Overall). Kết quả kiểm tra phải dưới 2 năm khi chúng tôi nhận được đơn đăng ký của bạn. Các bài kiểm tra phải được thực hiện trực tiếp; bài kiểm tra trực tuyến không được chấp nhận.
 • Tùy thuộc vào nơi bạn đăng ký, bạn cũng có thể cần cung cấp các tài liệu khác. Hãy chắc chắn rằng bạn bao gồm tất cả các tài liệu được yêu cầu bởi văn phòng thị thực xử lý đơn đăng ký của bạn.

Kể từ 8:30 sáng theo giờ ET ngày 22 tháng 1 năm 2024, hầu hết sinh viên phải gửi kèm thư chứng thực cấp tỉnh (PAL) từ tỉnh hoặc lãnh thổ nơi họ dự định học cùng với đơn xin giấy phép du học.

Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn đăng ký mà không có PAL, đơn đăng ký của bạn sẽ bị trả lại kèm theo phí.

Ai cần thư chứng thực cấp tỉnh?

 • Hầu hết những người xin giấy phép học tập sau trung học
 • Hầu hết các chương trình sau đại học không cấp bằng (ví dụ: chương trình chứng chỉ và bằng tốt nghiệp)
 • Bất kỳ ai khác không có tên trong danh sách ngoại lệ bên dưới

Ai không cần thư chứng thực của tỉnh?

 • Học sinh tiểu học và trung học
 • Sinh viên học bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại Canada
 • Những người có giấy phép du học và giấy phép lao động tại Canada (bao gồm những người có giấy phép du học xin gia hạn)
 • Thành viên gia đình ở Canada có giấy phép du học hoặc người có giấy phép lao động
 • Những sinh viên có đơn đăng ký mà chúng tôi nhận được trước 8:30 sáng giờ EST vào ngày 22 tháng 1 năm 2024

Lệ phí xét visa: 150 CAD

Tiến trình xét visa: trung bình 0-20 ngày

Cập nhật các yêu cầu tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024
LSQ đã cập nhật các yêu cầu tài chính đối với người xin giấy phép du học. Thay đổi này áp dụng cho các đơn xin giấy phép du học mới nhận được vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024. Số tiền mới phản ánh các yêu cầu chi phí sinh hoạt được cập nhật. Những yêu cầu này sẽ được điều chỉnh hàng năm khi Cơ quan Thống kê Canada cập nhật ngưỡng thu nhập thấp.

Các loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết để xin giấy phép học tập:

 • Bằng chứng chấp nhận từ trường. Trường học của bạn phải cung cấp cho bạn thư chấp nhận (LOA). Bao gồm bản gốc hoặc bản sao điện tử của lá thư cùng với đơn xin giấy phép học tập của bạn.
 • Thư chứng thực cấp tỉnh từ tỉnh hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn dự định học
 • Bằng chứng nhận dạng nhân thân. Khi nộp đơn xin giấy phép du học, bạn và mỗi thành viên trong gia đình đi cùng bạn đến Canada phải có hộ chiếu hoặc giấy thông hành hợp lệ. Người nộp đơn trực tuyến: Tải lên bản sao trang thông tin hộ chiếu của bạn khi bạn nộp đơn trực tuyến. Nếu được chấp thuận, bạn phải gửi cho LSQ hộ chiếu gốc của bạn.
 • Bằng chứng về hỗ trợ tài chính. Bạn phải chứng minh rằng bạn có thể hỗ trợ bản thân và các thành viên gia đình đi cùng bạn khi bạn ở Canada. Bạn có thể chứng minh số tiền của mình bằng: bằng chứng về tài khoản ngân hàng Canada đứng tên bạn nếu bạn đã chuyển tiền sang Canada, Giấy chứng nhận đầu tư được đảm bảo (GIC) từ một tổ chức tài chính Canada tham gia, bằng chứng về khoản vay sinh viên hoặc giáo dục từ ngân hàng, sao kê ngân hàng của bạn trong 4 tháng qua, hối phiếu ngân hàng có thể được chuyển đổi sang đô la Canada, bằng chứng bạn đã trả học phí và phí nhà ở, một lá thư từ người hoặc trường học cho bạn tiền, hoặc bằng chứng tài trợ được thanh toán từ bên trong Canada, nếu bạn có học bổng hoặc đang tham gia chương trình giáo dục do Canada tài trợ.

Bạn cũng có thể cần:

 • Thư giải thích. Bức thư này giúp nhân viên cấp thị thực hiểu bạn và mục tiêu của bạn. Nó giải thích tại sao bạn muốn du học Canada, rằng bạn hiểu trách nhiệm của mình với tư cách là một sinh viên, bạn nên gửi kèm theo lá thư này nếu quyết định nộp đơn xin giấy phép học tập, ngay cả khi bạn không cần phải xin giấy phép học tập cho chương trình của mình.
 • Kiểm tra sức khoẻ. Bạn có thể cần khám sức khỏe nếu bất kỳ tình huống nào sau đây xảy ra với bạn: Bạn dự định ở lại Canada trên 6 tháng, gần đây bạn đã dành thời gian ở một số quốc gia nhất định, bạn dự định làm một số công việc nhất định mà sức khỏe cộng đồng phải được bảo vệ.
 • Tuyên bố về người giám hộ (chỉ dành cho trẻ vị thành niên), hoặc các tài liệu khác

Dạng Study Permit thông thường

Phí xét visa: 150 CAD

Bạn có thể cần trả thêm phí kiểm tra sức khoẻ và sinh trắc học.

Tiến trình xét visa: trung bình từ 0-10 tuần

Study Permit cần khi bạn:

 • Muốn du học Canada
 • Sẽ đăng ký học tại một cơ sở học tập được chỉ định (DLI) ở Canada
 • Có đủ tiền để thanh toán học phí và hỗ trợ bản thân, gia đình khi ở Canada
 • Trở về nước sau khi học.

Study Permit của bạn không phải là thị thực nhập cảnh (visa)
Nếu LSQ chấp thuận Study Permit của bạn, LSQ cũng sẽ tự động cung cấp cho bạn thị thực du khách (thị thực cư trú tạm thời), hoặc
giấy phép du lịch điện tử (eTA)
Những gì bạn nhận được phụ thuộc vào hộ chiếu hoặc giấy thông hành của bạn. Đây là những gì cho phép bạn đi du lịch và nhập cảnh vào Canada.

Các bước nộp hồ sơ

Bước 1

Tổng hợp các hồ sơ, giấy tờ cần thiết.

Cập nhật các yêu cầu tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024
Chúng tôi đã cập nhật các yêu cầu tài chính đối với người xin giấy phép du học. Thay đổi này áp dụng cho các đơn xin giấy phép học tập mới nhận được vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024. Số tiền mới phản ánh các yêu cầu chi phí sinh hoạt được cập nhật. Những yêu cầu này sẽ được điều chỉnh hàng năm khi Cơ quan Thống kê Canada cập nhật ngưỡng thu nhập thấp.

Bạn cần những tài liệu này để xin giấy phép học tập:

 • Bằng chứng chấp nhận
  thư chứng thực cấp tỉnh từ tỉnh hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn dự định học
 • Bằng chứng nhận dạng
 • Bằng chứng về hỗ trợ tài chính.

Bạn cũng có thể cần:

 • Thư giải thích
 • Kiểm tra sức khoẻ
 • Tuyên bố về người giám hộ (chỉ dành cho trẻ vị thành niên)
 • Các tài liệu khác

Bước 2

Nộp hồ sơ xin Study Permit online và thanh toán các phí.

Trong hầu hết các trường hợp, phí của bạn sẽ bao gồm:

Phí xử lý cho bạn và bất kỳ ai bạn đưa vào đơn đăng ký của mình và
sinh trắc học. LSQ sẽ yêu cầu bạn thanh toán phí khi kết thúc đơn đăng ký.

Phí của bên thứ ba. Tùy thuộc vào tình huống của bạn, bạn có thể phải thanh toán cho bên thứ ba những khoản:

 • Khám sức khoẻ
 • Giấy chứng nhận cảnh sát
 • Kiểm tra ngôn ngữ, và
  dịch vụ tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực nếu bạn nộp đơn qua một trung tâm.

Bạn sẽ không phải trả các khoản phí này trong tài khoản trực tuyến của mình. Bạn sẽ thanh toán trực tiếp cho bên thứ ba.

 • Phí sinh trắc học. Trong hầu hết các trường hợp, bạn phải trả phí sinh trắc học khi nộp đơn. Nếu không bạn có thể gặp phải sự trì hoãn. Phí sinh trắc học bao gồm chi phí thu thập dấu vân tay và ảnh kỹ thuật số.

Bước 3

Sau khi nộp hồ sơ. Bạn cần đặt lịch để lấy sinh trắc học và theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ.

Bạn cũng có thể cần khám sức khoẻ và làm lý lịch tư pháp nếu được yêu cầu.

Bạn có thể bổ sung các giấy tờ còn thiếu trong quá trình này.

Bước 4

Sau khi có kết quả, LSQ sẽ yêu cầu bạn nộp hộ chiếu để dán visa nếu bạn được xét thành công.

Chuẩn bị sang Canada

Không có khung thời gian cố định để bạn đến Canada trước khi bắt đầu học. Bạn chỉ nên đến nơi để có cho mình một khoảng thời gian hợp lý chuẩn bị trước khi bắt đầu học.

Bạn không được phép làm việc trong hoặc ngoài khuôn viên trường cho đến khi bạn bắt đầu học ở Canada.

Nếu đơn xin giấy phép học tập của bạn đã được chấp thuận và bạn thay đổi cơ sở học tập được chỉ định, bạn phải nộp đơn xin giấy phép học tập mới cùng với thư chấp nhận mới. Bạn cũng phải trả tất cả các khoản phí cho đơn đăng ký mới.

Nhập cảnh vào Canada

Khi đến Canada, bạn sẽ gặp nhân viên dịch vụ biên giới, người sẽ đảm bảo bạn đáp ứng một số yêu cầu cơ bản. Để vào Canada, bạn phải:

 • Có giấy thông hành hợp lệ, chẳng hạn như hộ chiếu.
 • Có thư giới thiệu nhập cảnh mà văn phòng thị thực đã gửi cho bạn khi họ chấp thuận giấy phép học tập của bạn. Thư này có số tham chiếu giấy phép của bạn mà LSQ sử dụng để cấp giấy phép học tập cho bạn.
 • Có một bản sao thư chấp nhận hợp lệ từ trường của bạn
  có thư giới thiệu hoặc bất kỳ tài liệu nào khác mà văn phòng thị thực yêu cầu bạn mang theo
 • Có đủ tiền cho kỳ nghỉ của bạn (số tiền bạn cần có thể khác nhau – tùy thuộc vào những thứ như bạn sẽ ở lại bao lâu và liệu bạn sẽ ở khách sạn hay ở với bạn bè hay người thân)
 • Khỏe mạnh
 • Không có tiền án hình sự hoặc liên quan đến nhập cư
 • Thuyết phục nhân viên nhập cư rằng bạn có những ràng buộc – chẳng hạn như công việc, nhà cửa, tài sản tài chính hoặc gia đình – sẽ đưa bạn trở về quê hương.
 • Bạn sẽ rời Canada vào cuối chuyến thăm của bạn
 • Có kết quả khám sức khỏe nhập cư hợp lệ (nếu bạn cần),  có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày bạn nhận được nó. Nó phải có giá trị vào ngày bạn vào Canada.

Nếu bạn cần bằng chứng bạn đã nhập cảnh vào Canada
Trường học hoặc cơ sở đào tạo của bạn có thể cần bạn chứng minh bạn đã nhập cảnh vào Canada. Nếu bạn cần bằng chứng nhập cảnh, hãy đảm bảo nhân viên dịch vụ biên giới đóng dấu vào hộ chiếu của bạn trước khi bạn rời khỏi hải quan Canada. Bạn cũng có thể đến quầy Kiểm tra Sơ cấp để đóng dấu vào hộ chiếu của mình.

Một số người không được chấp nhận – họ không được phép đến Canada. Một số điều có thể khiến bạn không được chấp nhận, bao gồm việc tham gia vào hoạt động tội phạm, vi phạm nhân quyền hoặc tội phạm có tổ chức.

Bạn cũng có thể không được chấp nhận vì lý do an ninh, sức khỏe hoặc tài chính.

Chi tiết sẽ được hướng dẫn cụ thể khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ visa của Upskilling.