Visa Bảo Lãnh Thân Nhân Hoa Kỳ

 • Visa K-1 và K-2
 • Tổng quan
 • Tiến trình nộp hồ sơ
 • Tài liệu cần thiết
 • Yêu cầu khám sức khoẻ và tiêm chủng
 • Bằng chứng hỗ trợ tài chính
 • Phí xét visa
 • Nhập cảnh vào Hoa Kỳ

Tổng quan

Thị thực không di dân dành cho hôn phu (e) K-1 dành cho hôn phu (e) là công dân nước ngoài của một công dân Hoa Kỳ (Hoa Kỳ). Thị thực K-1 cho phép hôn phu/hôn thê là công dân nước ngoài đến Hoa Kỳ và kết hôn với người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến. Sau đó, công dân nước ngoài sẽ nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng thành thường trú nhân (LPR) với Bộ An ninh Nội địa (DHS), Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Vì thị thực hôn phu/hôn thê cho phép người giữ visa nhập cư vào Hoa Kỳ và kết hôn với một công dân Hoa Kỳ ngay sau khi đến Hoa Kỳ nên hôn phu/hôn thê (e) phải đáp ứng một số yêu cầu của thị thực nhập cư. Con cái đủ điều kiện của người xin thị thực K-1 sẽ nhận được thị thực K-2.

Theo luật nhập cư Hoa Kỳ, hôn phu/hôn thê là công dân nước ngoài của một công dân Hoa Kỳ là người nhận được Đơn thỉnh nguyện cho Hôn phu/hôn thê người nước ngoài, Mẫu I-129F, đã được cấp thị thực K-1 không di dân để đi đến Hoa Kỳ. Hoa Kỳ để kết hôn với hôn phu là công dân Hoa Kỳ của mình. Cả công dân Hoa Kỳ và người nộp đơn xin thị thực K-1 phải được tự do kết hôn hợp pháp vào thời điểm nộp đơn và phải duy trì như vậy sau đó. Cuộc hôn nhân phải hợp pháp theo luật pháp của tiểu bang Hoa Kỳ nơi cuộc hôn nhân sẽ diễn ra.

Nhìn chung, hôn phu/hôn thê là công dân nước ngoài và người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ phải gặp nhau trực tiếp trong vòng hai năm qua. 

Tiến trình nộp hồ sơ

Bước đầu tiên: Nộp mẫu I-129F
Bạn, với tư cách là công dân Hoa Kỳ, phải nộp Mẫu I-129F, Đơn xin hôn phu/hôn thê người nước ngoài, với văn phòng USCIS khu vực bạn sinh sống. Thông tin thêm có sẵn trên trang web của USCIS theo Thị thực hôn thê (e). Lưu ý: Không thể nộp mẫu I-129F tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán hoặc văn phòng USCIS Hoa Kỳ ở nước ngoài.
Sau khi USCIS chấp thuận đơn, đơn sẽ được gửi đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC). NVC sẽ cung cấp cho bạn số hồ sơ và gửi đơn bảo lãnh của bạn đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ nơi hôn phu/hôn thê của bạn sinh sống.
Bước thứ hai: Xin thị thực
NVC sẽ gửi thư cho bạn khi gửi hồ sơ hôn phu/hôn thê của bạn đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Khi bạn nhận được thư này, hãy thông báo cho hôn phu/hôn thê của bạn để thực hiện các hành động được liệt kê dưới đây để xin thị thực K-1 và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn.

Con cái đủ điều kiện của người xin thị thực K-1 có thể nộp đơn xin thị thực K-2. Các đơn xin thị thực riêng biệt phải được nộp cho mỗi người nộp đơn xin thị thực K và mỗi người nộp đơn xin thị thực K phải nộp lệ phí xin thị thực.

Tài liệu cần thiết
Bạn, hôn phu/hôn thê là công dân nước ngoài (và trẻ em đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực K-2) sẽ phải mang theo các mẫu đơn và tài liệu sau khi đến buổi phỏng vấn xin thị thực:

 • Mẫu DS-160 đã điền đầy đủ, Đơn xin thị thực không định cư trực tuyến. Bạn (và bất kỳ trẻ em nào đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực K-2) phải: (1) điền Mẫu DS-160 và (2) in trang xác nhận DS-160 để mang đến buổi phỏng vấn.
 • Hộ chiếu hợp lệ để đến Hoa Kỳ và có thời hạn hiệu lực ít nhất sáu tháng sau thời gian dự định lưu trú tại Hoa Kỳ của bạn (trừ khi các thỏa thuận theo quốc gia cụ thể có quy định miễn trừ).
 • Giấy khai sinh.
 • (Các) giấy chứng nhận ly hôn hoặc tử vong của bất kỳ người phối ngẫu trước đây nào của cả bạn và người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ
 • Giấy chứng nhận cảnh sát (lý lịch tư pháp số 2) từ quốc gia cư trú hiện tại của bạn và tất cả các quốc gia nơi bạn đã sống từ sáu tháng trở lên kể từ 16 tuổi (Cũng cần có giấy chứng nhận cảnh sát đối với trẻ em đi cùng từ 16 tuổi trở lên)
 • Khám sức khỏe (tiêm chủng là tùy chọn)
 • Bằng chứng hỗ trợ tài chính (Mẫu I-134, Bản khai hỗ trợ, có thể được yêu cầu)
 • Hai (2) ảnh 5cm x 5cm phong nền trắng trong vòng 6 tháng.
 • Bằng chứng về mối quan hệ với hôn phu/hôn thê công dân Hoa Kỳ của bạn
 • Thanh toán phí
  Lưu ý: Viên chức lãnh sự có thể yêu cầu thêm thông tin, chẳng hạn như ảnh và bằng chứng khác cho thấy mối quan hệ với hôn phu/hôn thê công dân Hoa Kỳ của bạn là thật. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài, không phải ngôn ngữ của quốc gia nơi nộp đơn, phải được dịch. Người nộp đơn nên mang theo khi phỏng vấn xin thị thực những bản sao rõ ràng, dễ đọc của các tài liệu dân sự và bản dịch, chẳng hạn như giấy khai sinh và giấy ly hôn. Các tài liệu gốc và bản dịch sẽ được trả lại.

Yêu cầu khám sức khỏe và tiêm chủng
Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, ứng viên sẽ cần phải lên lịch và hoàn thành việc kiểm tra y tế. Trước khi được cấp thị thực nhập cư hoặc thị thực K, mọi người nộp đơn, bất kể tuổi tác, đều phải trải qua cuộc kiểm tra y tế do bác sĩ có thẩm quyền thực hiện. Bạn sẽ được cung cấp hướng dẫn về kiểm tra y tế từ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ nơi bạn sẽ nộp đơn xin thị thực, bao gồm thông tin về các bác sĩ được ủy quyền.

Người xin thị thực K được khuyến khích tiêm chủng theo yêu cầu của luật nhập cư Hoa Kỳ đối với người xin thị thực nhập cư. Mặc dù việc tiêm chủng như vậy không bắt buộc phải được cấp thị thực K, nhưng chúng sẽ được yêu cầu khi điều chỉnh tình trạng thành thường trú nhân hợp pháp sau khi kết hôn. Do đó, các ứng viên được khuyến khích thực hiện các yêu cầu tiêm chủng này tại thời điểm kiểm tra y tế.

Bằng chứng hỗ trợ tài chính và Bản khai hỗ trợ
Trong cuộc phỏng vấn xin thị thực, người nộp đơn sẽ được yêu cầu đưa ra bằng chứng cho viên chức lãnh sự rằng họ không có khả năng trở thành gánh nặng xã hội ở Hoa Kỳ. Bạn có thể đưa ra bằng chứng rằng bạn có khả năng tự hỗ trợ tài chính hoặc vợ/chồng chưa cưới là công dân Hoa Kỳ của bạn có thể hỗ trợ. Viên chức Lãnh sự có thể yêu cầu vợ/chồng chưa cưới của công dân Hoa Kỳ nộp Mẫu I-134, Bản khai bảo lãnh.

Hôn phu/hôn thê của công dân Hoa Kỳ sẽ cần nộp Mẫu I-864 cho USCIS cùng với đơn xin điều chỉnh tình trạng thành thường trú nhân hợp pháp sau khi kết hôn.

Các yêu cầu về thu nhập tương tự có áp dụng cho Mẫu I-134 như Áp dụng cho Mẫu I-864 không?
Không. Yêu cầu thu nhập tối thiểu 125% theo hướng dẫn về mức nghèo của liên bang, tờ khai thuế của năm gần đây nhất và các yêu cầu khác chỉ áp dụng khi cần có Mẫu I-864. Những người nộp đơn nộp Mẫu I-134 sẽ cần chứng minh rằng thu nhập của người bảo lãnh ở Hoa Kỳ của họ là 100% theo tiêu chuẩn nghèo của liên bang.

Mức phí xét visa: Từ $ 265 USD chưa bao gồm các phí khám sức khoẻ, tiêm ngừa,…
Phí cho các dịch vụ sau:

 • Nộp đơn thỉnh cầu hôn phu/hôn phu người nước ngoài, mẫu I-129F
 • Phí xử lý đơn xin thị thực không định cư, Mẫu DS-160 (bắt buộc đối với mỗi người nộp đơn xin thị thực K)
 • Kiểm tra y tế (bắt buộc đối với mỗi người nộp đơn xin thị thực K; chi phí thay đổi tùy theo từng cơ quan)
 • Các chi phí khác có thể bao gồm phí dịch thuật và sao chụp, phí lấy các tài liệu cần thiết cho đơn xin thị thực (như hộ chiếu, giấy chứng nhận cảnh sát, giấy khai sinh, v.v.) và chi phí đi lại đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ để phỏng vấn. Chi phí khác nhau tùy theo từng quốc gia và từng trường hợp.
 • Mẫu đơn I-485, Đơn đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng

Sẽ mất bao lâu để tôi nhận được Visa K?
Đối với Mẫu I-129F, Đơn xin hôn phu/hôn thê người nước ngoài (e), bạn có thể truy cập trang web USCIS để biết tình trạng đơn bảo lãnh của mình.

Đơn I-129F có hiệu lực trong bốn tháng kể từ ngày được USCIS chấp thuận. Viên chức lãnh sự có thể gia hạn hiệu lực của đơn yêu cầu nếu nó hết hạn trước khi quá trình xử lý thị thực hoàn tất.

Khi trường hợp của bạn đã được Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ nhận được từ NVC để xử lý, khoảng thời gian sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp tùy theo hoàn cảnh của từng trường hợp. Một số trường hợp bị trì hoãn do người nộp đơn không làm theo hướng dẫn cẩn thận hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ. (Điều quan trọng là phải cung cấp cho chúng tôi địa chỉ bưu chính và số điện thoại chính xác.) Một số đơn xin thị thực yêu cầu xử lý hành chính thêm, việc này sẽ mất thêm thời gian sau cuộc phỏng vấn của người xin thị thực với Viên chức Lãnh sự.

Sau khi bạn nhận được Visa K-1 hôn thê 
Nếu bạn được cấp thị thực K-1, Viên chức Lãnh sự sẽ cấp cho bạn hộ chiếu có thị thực K-1 và một gói kín chứa các giấy tờ dân sự mà bạn đã cung cấp, cùng với các giấy tờ khác do Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ chuẩn bị. Điều quan trọng là bạn không mở gói kín. Chỉ có quan chức nhập cư của DHS mới được mở gói này khi bạn vào Hoa Kỳ. Với tư cách là người có thị thực K-1, bạn phải vào Hoa Kỳ trước hoặc cùng lúc với bất kỳ trẻ em đủ điều kiện nào có thị thực K-2.

Với thị thực của mình, bạn có thể nộp đơn xin nhập cảnh một lần tại cảng nhập cảnh Hoa Kỳ trong thời hạn hiệu lực của thị thực, tối đa là 6 tháng kể từ ngày cấp. Bạn phải kết hôn với hôn phu là công dân Hoa Kỳ của mình trong vòng 90 ngày kể từ ngày bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Con cái đủ điều kiện của bạn có thể nộp đơn xin thị thực K-2 dựa trên sự chấp thuận của Mẫu I-129F, Đơn xin cho hôn phu/hôn thê người nước ngoài  mà hôn phu/hôn thê công dân Hoa Kỳ của bạn đã nộp thay mặt cho bạn, nhưng hôn phu/hôn thê công dân Hoa Kỳ của bạn  phải liệt kê những đứa trẻ trong đơn. Các đơn xin thị thực riêng biệt phải được nộp cho mỗi người nộp đơn xin thị thực K-2 và mỗi người nộp đơn phải nộp lệ phí xin thị thực K.

Sau khi kết hôn, con cái của bạn sẽ phải nộp đơn riêng với bạn để điều chỉnh tình trạng. Chúng không thể được đưa vào đơn đăng ký điều chỉnh trạng thái của bạn. Thông tin thêm về việc điều chỉnh tình trạng có sẵn trên trang web của USCIS dưới mục Thẻ xanh (Thường trú).

Thông báo quan trọng: Theo luật nhập cư Hoa Kỳ, con cái phải chưa lập gia đình. Để nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng cho con bạn sau khi bạn kết hôn với vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ, mối quan hệ con riêng của đứa trẻ với vợ/chồng của bạn phải được thiết lập trước khi đứa trẻ đủ 18 tuổi.

Con tôi có bắt buộc phải đi cùng tôi không?
Con cái của bạn có thể đi cùng (đi cùng) bạn sang Mỹ hoặc đi du lịch sau (theo sau để tham gia). Giống như bạn, con bạn phải đi du lịch trong thời hạn hiệu lực của thị thực K-2. Không cần phải nộp đơn riêng nếu trẻ em đi cùng hoặc đi theo bạn trong vòng một năm kể từ ngày bạn được cấp thị thực K-1. Nếu họ muốn đi du lịch muộn hơn một năm kể từ ngày thị thực K-1 của bạn được cấp, họ sẽ không đủ điều kiện để nhận thị thực K-2 và sẽ phải nộp đơn xin thị thực nhập cư riêng biệt. Nếu con bạn có thị thực K-2 hợp lệ và bạn đã điều chỉnh tình trạng thành thường trú nhân, con bạn vẫn có thể đi du lịch bằng thị thực K-2.

Vào Hoa Kỳ: Cảng nhập cảnh
Thị thực cho phép một công dân nước ngoài đến cảng nhập cảnh Hoa Kỳ và yêu cầu được phép vào Hoa Kỳ. Bạn nên biết rằng thị thực không đảm bảo cho việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Các quan chức của Bộ An ninh Nội địa (DHS), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) có thẩm quyền cho phép hoặc từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Khi đến cảng nhập cảnh, hãy chuẩn bị xuất trình hộ chiếu của bạn cho nhân viên CBP.

Visa K-3

Tổng quan

Phí chính phủ

Sau khi nhận được visa K-3

Tổng quan

Thị thực không di dân K-3 dành cho vợ/chồng là công dân nước ngoài của công dân Hoa Kỳ. Loại thị thực này nhằm mục đích rút ngắn khoảng cách vật lý giữa vợ hoặc chồng của công dân nước ngoài và công dân Hoa Kỳ bằng cách có quyền lựa chọn xin thị thực K-3 không di dân ở nước ngoài và vào Hoa Kỳ để chờ phê duyệt đơn xin thị thực nhập cư. Những người nhận thị thực K-3 sau đó sẽ nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng thành thường trú nhân (LPR) với Bộ An ninh Nội địa (DHS), Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sau khi đơn được chấp thuận. Bởi vì vợ/chồng của một công dân Hoa Kỳ nộp đơn xin thị thực K-3 không di dân phải có đơn xin cấp thị thực nhập cư do vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ của họ nộp thay mặt họ và đang chờ phê duyệt, người nộp đơn K-3 phải đáp ứng một số yêu cầu của thị thực nhập cư. Cần lưu ý rằng theo luật nhập cư của Hoa Kỳ, một công dân nước ngoài kết hôn với một công dân Hoa Kỳ ở ngoài Hoa Kỳ phải nộp đơn xin thị thực K-3 tại quốc gia nơi cuộc hôn nhân diễn ra.

Con cái đủ điều kiện của người xin thị thực K-3 sẽ nhận được thị thực K-4. Cả thị thực K-3 và K-4 đều cho phép người nhận ở lại Hoa Kỳ trong khi đơn xin thị thực nhập cư đang chờ USCIS phê duyệt.

Phí chính phủ: $265 USD cho visa K
Công thêm phí cho các dịch vụ sau:

 • Nộp đơn yêu cầu thân nhân người nước ngoài, Mẫu I-130: $535 USD
 • Nộp đơn thỉnh cầu hôn phu/hôn phu người nước ngoài, mẫu I-129F
 • Phí xử lý đơn xin thị thực không định cư, Mẫu DS-160 (bắt buộc đối với mỗi người nộp đơn xin thị thực K)
 • Kiểm tra y tế (bắt buộc đối với mỗi người nộp đơn xin thị thực K; chi phí thay đổi tùy theo từng cơ quan)
 • Các chi phí khác có thể bao gồm phí dịch thuật và sao chụp, phí lấy các tài liệu cần thiết cho đơn xin thị thực (như hộ chiếu, giấy chứng nhận cảnh sát, giấy khai sinh, v.v.) và chi phí đi lại đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ để phỏng vấn. Chi phí khác nhau tùy theo từng quốc gia và từng trường hợp.
 • Mẫu đơn I-485, Đơn đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng

Sau khi bạn nhận được Visa K-3
Nếu bạn được cấp thị thực K-3, viên chức lãnh sự sẽ đưa cho bạn hộ chiếu có thị thực K-3 và một gói kín chứa các giấy tờ dân sự mà bạn đã cung cấp, cùng với các giấy tờ khác do Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ chuẩn bị. Điều quan trọng là bạn không mở gói kín. Chỉ có quan chức nhập cư của DHS mới được mở gói này khi bạn vào Hoa Kỳ. Với tư cách là người có thị thực K-3, bạn phải vào Hoa Kỳ trước hoặc cùng lúc với bất kỳ trẻ em đủ điều kiện nào có thị thực K-4.

Visa IR1 và CR1

Tổng quan

Điều kiện

Thời gian sử lý hồ sơ

Hồ sơ cần thiết

Phí chính phủ

 

“CR” trong diện CR1 là một thuật ngữ về di trú, viết tắt của cư trú có điều kiện (“conditional resident“). CR áp dụng đối với các cặp đôi đã cưới nhau ít hơn hai (02) năm. Người được bảo lãnh có Visa CR1 sẽ được cấp Thẻ xanh có điều kiện với thời hạn hai (02) năm. Sau đó, họ phải gỡ bỏ điều kiện để lấy Thẻ xanh mười (10) năm.
“IR” trong từ IR1 viết tắt cho thân nhân trực hệ (“immediate relative“). IR áp dụng đối với các cặp đôi đã cưới nhau từ hai (02) năm trở lên. Người được bảo lãnh có Visa IR1 sẽ được cấp Thẻ xanh 10 năm. Theo đó, họ không phải thực hiện thủ tục gỡ bỏ điều kiện Thẻ xanh.
Tổng quan
IR1/CR1: ( Thị thực kết hôn với công dân Hoa Kỳ) Đương đơn phải là người vợ hoặc chồng đã kết hôn hợp pháp với công dân Hoa Kỳ.
Theo đó, hồ sơ bảo lãnh định cư IR1/CR1 sẽ được mở xét duyệt sau khi có giấy xác nhận đăng ký kết hôn (hôn thú). Người bảo lãnh phải từ 18 tuổi trở lên và đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Thời gian chờ đợi hồ sơ bảo lãnh này phụ thuộc vào từng thời điểm và từng trường hợp, trung bình kéo dài từ 12-18 tháng ( có trường hợp nhanh 10 tháng)

Điều kiện

 • Người bảo lãnh là công dân Mỹ ( có quốc tịch), không vi phạm hình sự và hiện không phải là tù nhân do vi phạm
 • Người bảo lãnh đang là thường trú nhân Mỹ ( có thẻ xanh), không vi phạm hình sự và hiện không phải là tù nhân do vi phạm
 • Người bảo lãnh và người được bảo lãnh gặp nhau ít nhất 1 lần trong 2 năm gần nhất (nhưng thường 2 -3 lần sẽ tin tưởng hơn)
 • Đủ điều kiện về tài chính để bảo trợ cho đương đơn (mức tài chính hỗ trợ được áp dụng theo luật của mỗi tiểu bang khác nhau) 
 • Phải có bằng chứng chứng minh mối quan hệ đôi bên
 • Về phía người ở Việt Nam không sử dụng chất kích thích, không mắc phải những bệnh truyền nhiễm theo hệ thống y tế nhập cư vào Mỹ quy định

Trường hợp có nhiều hơn 1 vợ/chồng thì người bạn đời đầu tiên mới là người có đủ điều kiện để thực hiện diện hồ sơ định cư này

Bạn đời đồng giới của công dân Mỹ và thường trú nhân hợp pháp (LPR), cùng với con chưa thành niên của họ, hiện đủ điều kiện nhận các lợi ích nhập cư giống như người bạn đời khác giới. Các viên chức lãnh sự tại đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ, sẽ xem xét các đơn thị thực nhập cư của họ sau khi nhận được đơn yêu cầu I-130 (Đơn Bảo Lãnh Thân Nhân Định Cư Mỹ) được chấp thuận từ sở di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS).

Ưu điểm

 • Có rèn buộc chắc chắn về pháp lý vì 2 người đã kết hôn ở Việt Nam
 • Được xem là thường trú nhân ngay khi đến Mỹ
 • Không phải làm hố sơ xin cấp thẻ xanh khi đến Mỹ

Nhược điểm

 • Phải làm thủ tục đăng ký kết hôn ở Việt Nam, giấy đăng ký kết hôn được cấp sau 30 ngày, nếu hồ sơ nộp đầy đủ quý vị phải có mặt để ký giấy kết hôn tại VN
 • Phải đi giám định khám sức khỏe có vấn đề về thần kinh
 • Phải tổ chức đám cưới tại VN
 • Quen nhau thời gian ngắn nếu mở hồ sơ kết hôn thì bị nguy ngờ là kết hôn giả
 • Thời gian chờ đợi phỏng vấn đối với người có quốc tịch là từ 12 đến 18 tháng
 • Thời gian chờ đợi phỏng vấn đối với người là thường trú nhân là từ 18 đến 36 tháng

Thời gian xử lý hồ sơ

Tổng thời gian từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ

Hồ sơ cần thiết

 • Điền đơn I-130
 • Điền đơn bảo lãnh kết hôn vợ chồng G-325A ( mỗi người một bộ và có chữ ký của người điền đơn)
 • Giấy chứng nhận quốc tich hay bản sao thẻ xanh
 • Giấy khai sinh của cả 2 vợ chồng
 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của cả 2 vợ chồng
 • Giấy ly hôn của vợ/ chồng cũ (nếu có)
 • Giấy chứng tử của vợ/ chồng cũ (nếu có)
 • 2 tấm hình 5*5 nền trắng ( hình chụp không quá 6 tháng)
 • Chứng từ về mối quan hệ 2 vợ chồng ( Hình ảnh chụp chung, du lịch chung, tin nhắn…)
 • Đóng phí theo yêu cầu

Phí chính phủ

 • Phí mở hồ sơ khi nộp I-130 cho USCIS: 535 USD  (áp dụng cho đương đơn chính)
 • Phí xét hồ sơ bảo trợ tài chính (AOS): 120 USD (áp dụng cho đương đơn chính)
 • Phí xử lý đơn xin thị thực nhập cư khi được chấp thuận (không hoàn lại, mỗi người): 325 USD (áp dụng trên mỗi người, kể cả trẻ em hoặc đương đơn phụ thuộc)
 • Phí cấp thẻ xanh: 220 USD (áp dụng đóng phí sau khi nhận được visa định cư hoặc tại cửa khẩu tại thời điểm nhập cảnh)

Diện/Ký hiệu Visa

Mối quan hệ giữ người bảo lãnh và người được bảo lãnh Thời gian chờ đợi 
IR1, CR1 Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh vợ hoặc chồng
IR1 : Áp dụng với trường hợp hai vợ chồng đã kết hôn trên hai năm
CR1: Chị áp dụng với trường hợp hai vợ chồng đã kết hôn thời gian dưới hai năm
12-18 tháng
IR2, CR2 IR2: Là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi
CR2: Là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con riêng độc thân dưới 21 tuổi
6 – 12 tháng
K1 K1:Là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho Hôn phu/hôn thê tức là vợ chồng sắp cưới của mình 6 tháng
K3 Là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh vợ hoặc chồng khi đang chờ hồ sơ CR1/IR1 xét duyệt 
K3 : Là diện thì thường được tiến hành để rút ngắn thời gian đến Mỹ cho những hồ sơ CR1/IR1
6 tháng
IR3, IH3, IR4, IH4 Là các diện bảo lãnh con nuôi của công dân Hoa Kỳ 6 – 18 tháng
IR5 Công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi bảo lãnh cha mẹ 6-18 tháng
F1

Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi

Lưu ý : con cái trong hồ sơ đi cùng phải độc thân và dưới 21 tuổi

7 – 8 năm
F3 Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã có gia đình ( lưu ý : con cái là người phụ thuộc trong hồ sơ phải độc thân và dưới 21 tuổi) 10 – 12 năm
F4 Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh/chị/ em ruột ( lưu ý : con gái là người phụ thuộc trong hồ sơ phải độc thân là dưới 21 tuổi) 10 – 12 năm
F2A Thường trú nhân Hoa Kỳ (thẻ xanh) Bảo lãnh vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi 18 – 30 tháng
F2B Thường trú nhân Hoa Kỳ (thẻ xanh) bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi lưu ý con cái là người phụ thuộc trong hồ sơ phải độc thân và dưới 21 tuổi. 7 – 8 năm 

Chi tiết sẽ được hướng dẫn cụ thể khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ visa của Upskilling.