Sổ tay du học Úc giúp bạn biết được:

 • Hệ thống giáo dục Úc
 • Các chính sách hỗ trợ du học sinh
 • Kiểm định chất lượng các trường ở Úc

 Sổ tay du học Mỹ giúp bạn biết được:

 • Hệ thống giáo dục Mỹ
 • Hệ thống đánh giá điểm ở Mỹ
 • Kiểm định chất lượng các trường ở Mỹ

 Sổ tay du học New Zealand giúp bạn biết được:

 • Hệ thống giáo dục New Zealand
 • Hệ thống đánh giá điểm ở New Zealand
 • Kiểm định chất lượng các trường ở New Zealand

 Sổ tay du học Anh giúp bạn biết được:

 • Hệ thống giáo dục Anh
 • Hệ thống đánh giá điểm ở Anh
 • Kiểm định chất lượng các trường ở Anh

 Sổ tay du học Canada giúp bạn biết được:

 • Hệ thống giáo dục Canada
 • Hệ thống đánh giá điểm ở Canada
 • Kiểm định chất lượng các trường ở Canada

Tên sách: Lessons for IELTS Listening

 • Sách luyện nghe, IELTS Listening bản màu kèm file nghe chất lượng cao.
 • Phù hợp cho người mới bắt đầu và trung cao (4.5-7.5).

Tên sách: Listening strategy for IELTS

 • Sách luyện nghe IELTS Listening bản màu kèm file nghe chất lượng cao.
 • Phù hợp cho người mới bắt đầu và trung cao (4.5-7.5).

Tên sách: Lessons for IELTS Reading

 • Sách luyện đọc, IELTS Reading bản màu chất lượng cao.
 • Phù hợp cho người mới bắt đầu và trung cao (4.5-7.5).

Tên sách: Reading strategy for IELTS

 • Sách luyện đọc, IELTS Reading bản màu chất lượng cao.
 • Phù hợp cho người mới bắt đầu và trung cao (4.5-7.5).

Tên sách: Practical IELTS strategies – Speaking

 • Sách luyện nói, IELTS Speaking bản màu chất lượng cao.
 • Phù hợp cho người mới bắt đầu và trung cao (4.5-7.5).

Tên sách: Lessons for IELTS – Advanced Speaking

 • Sách luyện nói, IELTS Speaking bản màu chất lượng cao.
 • Phù hợp cho cấp độ trung cao (5.5 – 8.5).

Tên sách: Practical IELTS strategies – Writing

 • Sách luyện viết, IELTS Writing bản màu chất lượng cao.
 • Phù hợp cho người mới bắt đầu và trung cao (4.5-7.5).

Tên sách: Intensive IELTS Writing

 • Sách luyện viết, IELTS Writing bản màu chất lượng cao.
 • Phù hợp cho cấp độ trung cao (5.5 – 8.5).